Winbas

Winbas - verktyget för fakturering och bokföring.

Huvudsakliga syfte med Winbas

– Bokföring

– Grossist/handel

– Entreprenad


Vad är Winbas?

”Winbas är ett system utvecklat för grossist/handel, entreprenad, bokning/uthyrning samt tillverkande företag. Genom att använda verktyg och komponenter från Microsoft har vi skapat ett gränslöst affärssystem både för dagens och morgondagens Windowsmiljö. Den öppna databasen möjliggör enkel kommunikation mot andra system på marknaden. Winbas fungerar på en lokal server såväl som i molnet.” – Winbas