Slack

Få notiser från Sellfinity i Slack

Huvudsakliga syfte med Slack

 

– Kommunicera med kollegor på ett snabbt och effektivt sätt

– Skicka notiser till olika möten

– Begränsa notiser för olika användarpersoner


Vad är Slack?

”Slack is a new way to communicate with your team. It’s faster, better organized, and more secure than email.” – Slack