Mailchimp

Skapa Email listor och hantera det lätt via Kund24 genom automatiserade Mailchimp.

Huvudsakliga syfte med Mailchimp

– Skapa Email listor

– Ha kontakt med kunder

– Skicka ut mail automatiskt


Vad är Microsoft Teams?

Mailchimp är en amerikansk marknadsföringsautomationsplattform och e-postmarknadsföringstjänst för att hantera e-postlistor och skapa e-postmarknadsföringskampanjer att skicka till kunder.